1.

اثربخشی زوج درمانی با رویکرد اسلامی بر رضایت زناشویی

دوره 11، شماره 20، فروردین 1396، صفحه 7-37
جعفر جدیری؛ علی فتحی آشتیانی؛ فرشته موتابی؛ حمیدرضا حسن‌آبادی

2.

افزایش رضایت و تعهد زناشویی همسران با مداخلۀ وفاداری جنسی مبتنی بر الگوی اسلامی تنظیم رفتار جنسی

دوره 17، شماره 33، مهر 1402، صفحه 151-193
محمد حسین حق شناس؛ مهدی عباسی؛ مسعود جان بزرگی

3.

بررسی رابطه بین «سبک زندگی اسلامی» با «رضایت زناشویی» با واسطه‌گری «خوش‌بینی»

دوره 12، شماره 22، فروردین 1397، صفحه 43-62
احمد برجعلی؛ فرامرز سهرابی؛ حسین اسکندری؛ عبدالله معتمدی؛ احمد فلاح

4.

تدوین پروتکل درمانی بر اساس «ذهن آگاهی» مبتنی بر فعالسازی «طرحواره های معنوی-اسلامی»در «رضایتمندی زناشویی» دانشجویان

دوره 12، شماره 22، فروردین 1397، صفحه 63-84
مریم نیکوی؛ مسعود آذربایجانی؛ کیومرث فرحبخش

5.

مدل رضایت زناشویی بر اساس تمایزیافتگی خود با نقش میانجی مرزهای خانواده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 20 تیر 1402
حکیمه غفاری اصل گنجینه کتاب؛ محمدمهدی صفورائی پاریزی؛ سهراب عبدی زرین

6.

نقش «انتظارات زناشویی» و «مبادلات سالم» در پیش‌بینی «رضایت زناشویی زوجین»

دوره 6، شماره 10، خرداد 1391، صفحه 27-42
اسماء بخشوده؛ هادی بهرامی احسان