1.

بررسی تأثیر خداپنداره (تصور از خدا) صحیح در مقابله با افسردگی

دوره 10، شماره 18، فروردین 1395، صفحه 147-163
حسن انصاری؛ علی‌نقی فقیهی؛ صدیقه حسینی سمنانی

2.

پیش بینی سلامت روانی بر اساس سبک‌های دلبستگی، تحول روانی معنوی و تصور از خدا در بین دانشجویان دختر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 09 بهمن 1402
فاطمه کتانی؛ مسعود جان‌بزرگی