1.

الگوی توازن اقتصادی در منظومه فکری مقام معظم رهبری

دوره 18، شماره 35، فروردین 1400، صفحه 89-113
علی اصغر هاشم پور؛ سید محمدکاظم رجایی

2.

امر عمومی و اختیارات دولت از دیدگاه اقتصاد نئوکلاسیک و اسلام؛ بررسی مقایسه‌ای روش تبیین

دوره 24، شماره 94، فروردین 1397، صفحه 81-100
علیرضا لشکری

3.

انحصار و تمرکز در صنایع کشور

دوره 4، شماره 7، فروردین 1386، صفحه 197-232
اسداله جلال آبادی؛ فاطمه میرجلیلی