1.

بررسی امکان تاریخ‌نگاری علم بر مبنای معانی متفاوت از انقلاب علمی

دوره 23، شماره 93، دی 1396، صفحه 57-78
سیدمحمدحسن آیت‌الله‌زاده‌ شیرازی؛ محمدمهدی جعفری

2.

بررسی فضای حاکم بر علوم اجتماعی از منظر علم‌شناسی

دوره 20، شماره 78، فروردین 1393، صفحه 119-133
رهبر اشنو یی محمودزاده

3.

ریشه هاى واقع گرایى در نگرش غیر واقع گرایانه ى تامس کوهن

دوره 11، شماره 43، مرداد 1384، صفحه 107-123
غلامحسین مقدم حیدری