1.

بازسازی روش‌شناسی کارل مارکس

دوره 24، شماره 97، اسفند 1397، صفحه 39-55
منیره بحرینی؛ سعید زیباکلام

2.

روش علمی نیوتن را می‌شناسیم؟

دوره 26، شماره 103، تیر 1399، صفحه 1-15
سعید زیباکلام

3.

نظریه‌سازی و معضلات و اهداف بومی

دوره 22، شماره 88، مهر 1395، صفحه 179-201
سعید زیباکلام