1.

کاربرد نظریه حوزه‌های معنایی در مطالعات واژگانی ساختار شخصیت بر پایه منابع اسلامی

صفحه 7-38
محمدصادق شجاعی؛ مسعود جان‌بزرگی؛ علی عسگری؛ سیدمحمد غروی‌راد؛ عباس پسندیده

2.

مقایسه اثربخشی سوگ‌درمانی اسلامی با برنامه سوگ‌درمانی گروهی بر مشکلات بیرونی‌سازی دختران نوجوان داغدیده

صفحه 39-64
راضیه فتاحی؛ مهرداد کلانتری؛ حسین مولوی

3.

مقایسه سلامت عمومی و بهزیستی روان‌شناختی زنان سرپرست با و بدون ازدواج موقت

صفحه 65-86
مهدی نجفی؛ داود تقوایی؛ محمدرضا سالاری‌فر

4.

رابطه «کارآمدی خانواده» با «بهزیستی معنوی» در دانشجویان و طلاب

صفحه 87-102
جعفر هوشیاری؛ محمدمهدی صفورایی پاریزی؛ بهشته نیوشا

5.

نقش ابعاد اصلی شخصیت در نوع ارتباط با خدا

صفحه 103-126
منصوره السادات صادقی؛ مریم عصار؛ فایزه پیمان‌پاک؛ سیدمحسن ابراهیمی

6.

بررسی اثربخشی مشاوره گروهی به شیوه یکپارچه‌توحیدی بر سازگاری زندانیان مرد

صفحه 127-144
مهدی امیدیان؛ احمد طاهری‌فرد

7.

مروری بر وضعیت تجربی روان‌درمانگری‌ها در ایران

صفحه 145-190
مسعود جان‌بزرگی؛ محبوبه داستانی