قبادی, علیرضا, کیقبادی, فاطمه. (769). بررسی میزان آشنایی شرکت‌کنندگان در هیئت‌های مذهبی با اهداف الگوهای دینی. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 2(3), 171-192.
علیرضا قبادی; فاطمه کیقبادی. "بررسی میزان آشنایی شرکت‌کنندگان در هیئت‌های مذهبی با اهداف الگوهای دینی". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 2, 3, 769, 171-192.
قبادی, علیرضا, کیقبادی, فاطمه. (769). 'بررسی میزان آشنایی شرکت‌کنندگان در هیئت‌های مذهبی با اهداف الگوهای دینی', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 2(3), pp. 171-192.
قبادی, علیرضا, کیقبادی, فاطمه. بررسی میزان آشنایی شرکت‌کنندگان در هیئت‌های مذهبی با اهداف الگوهای دینی. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 769; 2(3): 171-192.