رجبی, محمود, بستان(نجفی), حسین. (769). مبانی ارزش‌شناختی جامعه‌شناسی اسلامی. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 2(3), 7-23.
محمود رجبی; حسین بستان(نجفی). "مبانی ارزش‌شناختی جامعه‌شناسی اسلامی". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 2, 3, 769, 7-23.
رجبی, محمود, بستان(نجفی), حسین. (769). 'مبانی ارزش‌شناختی جامعه‌شناسی اسلامی', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 2(3), pp. 7-23.
رجبی, محمود, بستان(نجفی), حسین. مبانی ارزش‌شناختی جامعه‌شناسی اسلامی. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 769; 2(3): 7-23.