ترکاشوند, جواد. (1394). تحلیل روان‌شناختی نشوز و راهکارهای سه‌گانه قرآن. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 9(17), 133-152.
جواد ترکاشوند. "تحلیل روان‌شناختی نشوز و راهکارهای سه‌گانه قرآن". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 9, 17, 1394, 133-152.
ترکاشوند, جواد. (1394). 'تحلیل روان‌شناختی نشوز و راهکارهای سه‌گانه قرآن', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 9(17), pp. 133-152.
ترکاشوند, جواد. تحلیل روان‌شناختی نشوز و راهکارهای سه‌گانه قرآن. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1394; 9(17): 133-152.