دهقانی, مهری, فضل الهی قمشی, سیف اله. (1394). بررسی رابطه بین «هوش معنوی» و «تعهد سازمانی» دبیران. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 9(17), 105-132.
مهری دهقانی; سیف اله فضل الهی قمشی. "بررسی رابطه بین «هوش معنوی» و «تعهد سازمانی» دبیران". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 9, 17, 1394, 105-132.
دهقانی, مهری, فضل الهی قمشی, سیف اله. (1394). 'بررسی رابطه بین «هوش معنوی» و «تعهد سازمانی» دبیران', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 9(17), pp. 105-132.
دهقانی, مهری, فضل الهی قمشی, سیف اله. بررسی رابطه بین «هوش معنوی» و «تعهد سازمانی» دبیران. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1394; 9(17): 105-132.