خجسته‌مهر, رضا, رضائی, فیروزه, سودانی, منصور. (1394). ساخت و اعتباریابی مقیاسی برای سنجش سبک زناشویی دینی. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 9(17), 7-26.
رضا خجسته‌مهر; فیروزه رضائی; منصور سودانی. "ساخت و اعتباریابی مقیاسی برای سنجش سبک زناشویی دینی". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 9, 17, 1394, 7-26.
خجسته‌مهر, رضا, رضائی, فیروزه, سودانی, منصور. (1394). 'ساخت و اعتباریابی مقیاسی برای سنجش سبک زناشویی دینی', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 9(17), pp. 7-26.
خجسته‌مهر, رضا, رضائی, فیروزه, سودانی, منصور. ساخت و اعتباریابی مقیاسی برای سنجش سبک زناشویی دینی. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1394; 9(17): 7-26.