جلایی, سید عبدالمجید, رحیمی پور, اکبر, میر, هدیه. (1394). بررسی تأثیر شوک‌های ارزی بر بازدهی سهام در بورس اوراق بهادار تهران. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 12(23), 135-162.
سید عبدالمجید جلایی; اکبر رحیمی پور; هدیه میر. "بررسی تأثیر شوک‌های ارزی بر بازدهی سهام در بورس اوراق بهادار تهران". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 12, 23, 1394, 135-162.
جلایی, سید عبدالمجید, رحیمی پور, اکبر, میر, هدیه. (1394). 'بررسی تأثیر شوک‌های ارزی بر بازدهی سهام در بورس اوراق بهادار تهران', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 12(23), pp. 135-162.
جلایی, سید عبدالمجید, رحیمی پور, اکبر, میر, هدیه. بررسی تأثیر شوک‌های ارزی بر بازدهی سهام در بورس اوراق بهادار تهران. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1394; 12(23): 135-162.