مهرانی, ساسان, کرمی, غلامرضا, حسینی, سید‌علی, رام روز, علیرضا. (1394). بررسی ارائه صورت‌های مالی جدید در حسابداری اسلامی. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 12(23), 109-134.
ساسان مهرانی; غلامرضا کرمی; سید‌علی حسینی; علیرضا رام روز. "بررسی ارائه صورت‌های مالی جدید در حسابداری اسلامی". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 12, 23, 1394, 109-134.
مهرانی, ساسان, کرمی, غلامرضا, حسینی, سید‌علی, رام روز, علیرضا. (1394). 'بررسی ارائه صورت‌های مالی جدید در حسابداری اسلامی', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 12(23), pp. 109-134.
مهرانی, ساسان, کرمی, غلامرضا, حسینی, سید‌علی, رام روز, علیرضا. بررسی ارائه صورت‌های مالی جدید در حسابداری اسلامی. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1394; 12(23): 109-134.