شهیدی, آمنه, یاوری, کاظم, دهقان دهنوی, محمدعلی, حیدری, حسن. (1394). اثر توسعه بازار سهام بر عملکرد بنگاه‌های غیر ‌مالی در ایران. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 12(23), 79-108.
آمنه شهیدی; کاظم یاوری; محمدعلی دهقان دهنوی; حسن حیدری. "اثر توسعه بازار سهام بر عملکرد بنگاه‌های غیر ‌مالی در ایران". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 12, 23, 1394, 79-108.
شهیدی, آمنه, یاوری, کاظم, دهقان دهنوی, محمدعلی, حیدری, حسن. (1394). 'اثر توسعه بازار سهام بر عملکرد بنگاه‌های غیر ‌مالی در ایران', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 12(23), pp. 79-108.
شهیدی, آمنه, یاوری, کاظم, دهقان دهنوی, محمدعلی, حیدری, حسن. اثر توسعه بازار سهام بر عملکرد بنگاه‌های غیر ‌مالی در ایران. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1394; 12(23): 79-108.