شعبانی, احمد, یوسفی, احمدعلی, صالح‌آبادی, علی, حبیب‌اللهی, محمدهادی. (1394). طراحی شرکت شبه تعاونی قابل‌ عرضه در بورس. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 12(23), 53-78.
احمد شعبانی; احمدعلی یوسفی; علی صالح‌آبادی; محمدهادی حبیب‌اللهی. "طراحی شرکت شبه تعاونی قابل‌ عرضه در بورس". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 12, 23, 1394, 53-78.
شعبانی, احمد, یوسفی, احمدعلی, صالح‌آبادی, علی, حبیب‌اللهی, محمدهادی. (1394). 'طراحی شرکت شبه تعاونی قابل‌ عرضه در بورس', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 12(23), pp. 53-78.
شعبانی, احمد, یوسفی, احمدعلی, صالح‌آبادی, علی, حبیب‌اللهی, محمدهادی. طراحی شرکت شبه تعاونی قابل‌ عرضه در بورس. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1394; 12(23): 53-78.