منصوری, علیرضا. (1393). مشکل رئالیست با معرفتشناسی تکاملی. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 21(82), 171-193.
علیرضا منصوری. "مشکل رئالیست با معرفتشناسی تکاملی". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 21, 82, 1393, 171-193.
منصوری, علیرضا. (1393). 'مشکل رئالیست با معرفتشناسی تکاملی', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 21(82), pp. 171-193.
منصوری, علیرضا. مشکل رئالیست با معرفتشناسی تکاملی. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1393; 21(82): 171-193.