سالاری‌فر, محمدرضا, یونسی, سید جلال, شریفی‌نیا, محمدحسین, غروی‌راد, سیدمحمد. (1392). مبانی و ساختار «زوج‌درمانی اسلامی». دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 7(12), 37-68.
محمدرضا سالاری‌فر; سید جلال یونسی; محمدحسین شریفی‌نیا; سیدمحمد غروی‌راد. "مبانی و ساختار «زوج‌درمانی اسلامی»". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 7, 12, 1392, 37-68.
سالاری‌فر, محمدرضا, یونسی, سید جلال, شریفی‌نیا, محمدحسین, غروی‌راد, سیدمحمد. (1392). 'مبانی و ساختار «زوج‌درمانی اسلامی»', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 7(12), pp. 37-68.
سالاری‌فر, محمدرضا, یونسی, سید جلال, شریفی‌نیا, محمدحسین, غروی‌راد, سیدمحمد. مبانی و ساختار «زوج‌درمانی اسلامی». دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1392; 7(12): 37-68.