استو, دیوید, زارع, محمد. (1379). انقیاد «جان استوارت میل». دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 6(22), 153-166.
دیوید استو; محمد زارع. "انقیاد «جان استوارت میل»". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 6, 22, 1379, 153-166.
استو, دیوید, زارع, محمد. (1379). 'انقیاد «جان استوارت میل»', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 6(22), pp. 153-166.
استو, دیوید, زارع, محمد. انقیاد «جان استوارت میل». دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1379; 6(22): 153-166.