به پژوه, احمد, لندی, سارا, منا, روزانه. (1381). مشاوره با والدین خردسالان پرخاشگر یک رهیافت درمانى تلفیقى. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 8(31), 153-190.
احمد به پژوه; سارا لندی; روزانه منا. "مشاوره با والدین خردسالان پرخاشگر یک رهیافت درمانى تلفیقى". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 8, 31, 1381, 153-190.
به پژوه, احمد, لندی, سارا, منا, روزانه. (1381). 'مشاوره با والدین خردسالان پرخاشگر یک رهیافت درمانى تلفیقى', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 8(31), pp. 153-190.
به پژوه, احمد, لندی, سارا, منا, روزانه. مشاوره با والدین خردسالان پرخاشگر یک رهیافت درمانى تلفیقى. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1381; 8(31): 153-190.