ساس, تامس, سلیمانی, سعیده, منصوری, علیرضا. (1383). اسطوره ى بیمارى روانى(1). دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 10(41), 123-140.
تامس ساس; سعیده سلیمانی; علیرضا منصوری. "اسطوره ى بیمارى روانى(1)". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 10, 41, 1383, 123-140.
ساس, تامس, سلیمانی, سعیده, منصوری, علیرضا. (1383). 'اسطوره ى بیمارى روانى(1)', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 10(41), pp. 123-140.
ساس, تامس, سلیمانی, سعیده, منصوری, علیرضا. اسطوره ى بیمارى روانى(1). دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1383; 10(41): 123-140.