توکلی, عبداله. (1402). مشارکت ذی‌نفعان در مدیریت ریسک و چالش‌های اقتصادی ایران. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 20(40), 167-190. doi: 10.30471/iee.2024.10194.2419
عبداله توکلی. "مشارکت ذی‌نفعان در مدیریت ریسک و چالش‌های اقتصادی ایران". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 20, 40, 1402, 167-190. doi: 10.30471/iee.2024.10194.2419
توکلی, عبداله. (1402). 'مشارکت ذی‌نفعان در مدیریت ریسک و چالش‌های اقتصادی ایران', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 20(40), pp. 167-190. doi: 10.30471/iee.2024.10194.2419
توکلی, عبداله. مشارکت ذی‌نفعان در مدیریت ریسک و چالش‌های اقتصادی ایران. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1402; 20(40): 167-190. doi: 10.30471/iee.2024.10194.2419