پورجمشیدی, ندا, سهیلی, کیومرث, فتاحی, شهرام. (1402). برآورد تأثیر بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی بر حجم نقدینگی در اقتصاد ایران با استفاده از رویکرد ARDL. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 20(40), 147-166. doi: 10.30471/iee.2024.9722.2369
ندا پورجمشیدی; کیومرث سهیلی; شهرام فتاحی. "برآورد تأثیر بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی بر حجم نقدینگی در اقتصاد ایران با استفاده از رویکرد ARDL". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 20, 40, 1402, 147-166. doi: 10.30471/iee.2024.9722.2369
پورجمشیدی, ندا, سهیلی, کیومرث, فتاحی, شهرام. (1402). 'برآورد تأثیر بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی بر حجم نقدینگی در اقتصاد ایران با استفاده از رویکرد ARDL', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 20(40), pp. 147-166. doi: 10.30471/iee.2024.9722.2369
پورجمشیدی, ندا, سهیلی, کیومرث, فتاحی, شهرام. برآورد تأثیر بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی بر حجم نقدینگی در اقتصاد ایران با استفاده از رویکرد ARDL. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1402; 20(40): 147-166. doi: 10.30471/iee.2024.9722.2369