کاظمی, حجت, سلیمی مفرد, مصطفی. (1402). اندیشه و عمل اقتصادی میرمصطفی عالی‌نسب. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 20(40), 63-88. doi: 10.30471/iee.2024.9724.2371
حجت کاظمی; مصطفی سلیمی مفرد. "اندیشه و عمل اقتصادی میرمصطفی عالی‌نسب". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 20, 40, 1402, 63-88. doi: 10.30471/iee.2024.9724.2371
کاظمی, حجت, سلیمی مفرد, مصطفی. (1402). 'اندیشه و عمل اقتصادی میرمصطفی عالی‌نسب', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 20(40), pp. 63-88. doi: 10.30471/iee.2024.9724.2371
کاظمی, حجت, سلیمی مفرد, مصطفی. اندیشه و عمل اقتصادی میرمصطفی عالی‌نسب. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1402; 20(40): 63-88. doi: 10.30471/iee.2024.9724.2371