غیاثی, جواد, رزمی, محمد جواد, نوغانی دخت بهمنی, محسن, چشمی, علی. (1402). پارادوکس صورت‎بندی تغییرات نهادی؛ یک مرور نظام‎مند. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 20(39), 7-35. doi: 10.30471/iee.2024.9912.2384
جواد غیاثی; محمد جواد رزمی; محسن نوغانی دخت بهمنی; علی چشمی. "پارادوکس صورت‎بندی تغییرات نهادی؛ یک مرور نظام‎مند". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 20, 39, 1402, 7-35. doi: 10.30471/iee.2024.9912.2384
غیاثی, جواد, رزمی, محمد جواد, نوغانی دخت بهمنی, محسن, چشمی, علی. (1402). 'پارادوکس صورت‎بندی تغییرات نهادی؛ یک مرور نظام‎مند', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 20(39), pp. 7-35. doi: 10.30471/iee.2024.9912.2384
غیاثی, جواد, رزمی, محمد جواد, نوغانی دخت بهمنی, محسن, چشمی, علی. پارادوکس صورت‎بندی تغییرات نهادی؛ یک مرور نظام‎مند. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1402; 20(39): 7-35. doi: 10.30471/iee.2024.9912.2384