1.

پارادوکس صورت‎بندی تغییرات نهادی؛ یک مرور نظام‎مند

صفحه 7-35
جواد غیاثی؛ محمد جواد رزمی؛ محسن نوغانی دخت بهمنی؛ علی چشمی

2.

نگاشت نهادی مطلوب در حوزۀ تکافل اجتماعی

صفحه 37-68
مصطفی کاظمی نجف آبادی؛ سید رضا حسینی

3.

تأثیر اعتماد اجتماعی بر رشد اقتصادی با تأکید بر مورد ایران

صفحه 69-93
مجید کافی؛ علیرضا لشکری

4.

برآورد نرخ ترجیح زمانی در مدل SDF رفتاری و سنتی و سنجش آن با عدالت بین‌نسلی

صفحه 95-123
مجتبی باقری تودشکی؛ مجید حبیبیان نقیبی؛ محمد مهدی باقری تودشکی

5.

بررسی تأثیر دین‌داری بر اخلاق کسب‌وکار با نقش میانجی مقیاس نگرش پولی

صفحه 125-150
حبیب انصاری سامانی؛ علیرضا رجبی پور میبدی؛ داوود شایق؛ علی اژدری

6.

کاوشی در چالش‎های پارادایم «عقلانیت ابزاری» در اقتصاد متعارف (با ارائه دیدگاه «عقلانیت محدود با رویکردی جدید»)

صفحه 151-173
محمود دهقانی

7.

مبانی و سازوکارهای نهادی انتخاب عمومی در اقتصاد اسلامی

صفحه 175-201
حسن آقا نظری؛ محمد بیدار؛ نصرالله انصاری

8.

درآمدی روش‌شناختی بر کنش اقتصادی

صفحه 203-225
هادی موسوی

9.

تحلیل تأثیر تحول فناورانه بر اثربخشی تحریم‌‎های اقتصادی علیه ایران؛ مطالعه موردی صنعت تجهیزات پزشکی استان اصفهان

صفحه 227-250
زهرا کماجیان؛ محمد واعظ برزانی؛ محمدرضا حیدری

10.

تحلیل اهمیت عملکرد تخصیص اعتبارات خرد روستایی در کشور در گام اول انقلاب اسلامی مبتنی بر ایجاد اشتغال پایدار

صفحه 251-285
محمد صادق جاودان؛ سجاد رجبی؛ امیر شرفی

11.

بررسی ماهیت سپرده‎های جاری از منظر رابطه مشتری با بانک و دلالت‎های فقهی آن

صفحه 287-307
سید روح‌الله مشیری

12.

تأملی بر جایگاه عدالت در پیوند حقوق و اقتصاد

صفحه 309-329
مجتبی قاسمی؛ جمال نیک کار