ابراهیمی دهشیری, محمدحسن, صالح زاده, مریم. (1395). ماهیت روان‌شناسی اسلامی، پیشینی یا پسینی؟. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 10(19), 135-155. doi: 10.30471/psy.2016.1266
محمدحسن ابراهیمی دهشیری; مریم صالح زاده. "ماهیت روان‌شناسی اسلامی، پیشینی یا پسینی؟". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 10, 19, 1395, 135-155. doi: 10.30471/psy.2016.1266
ابراهیمی دهشیری, محمدحسن, صالح زاده, مریم. (1395). 'ماهیت روان‌شناسی اسلامی، پیشینی یا پسینی؟', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 10(19), pp. 135-155. doi: 10.30471/psy.2016.1266
ابراهیمی دهشیری, محمدحسن, صالح زاده, مریم. ماهیت روان‌شناسی اسلامی، پیشینی یا پسینی؟. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1395; 10(19): 135-155. doi: 10.30471/psy.2016.1266