طبیعی, منصور, دلال رحمانی, محمد حسین. (1395). مارکسیسم به مثابه روش؛ بررسی تلقی‌های روش شناختی جرج لوکاچ. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 22(88), 163-177.
منصور طبیعی; محمد حسین دلال رحمانی. "مارکسیسم به مثابه روش؛ بررسی تلقی‌های روش شناختی جرج لوکاچ". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 22, 88, 1395, 163-177.
طبیعی, منصور, دلال رحمانی, محمد حسین. (1395). 'مارکسیسم به مثابه روش؛ بررسی تلقی‌های روش شناختی جرج لوکاچ', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 22(88), pp. 163-177.
طبیعی, منصور, دلال رحمانی, محمد حسین. مارکسیسم به مثابه روش؛ بررسی تلقی‌های روش شناختی جرج لوکاچ. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1395; 22(88): 163-177.