عباس ‌زاده, محمد, سلطانی بهرام, سعید. (1395). فهم بازنمایی‌های چند ژانری در گذار از تثلیث به کریستالیزه شدن. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 22(88), 123-142.
محمد عباس ‌زاده; سعید سلطانی بهرام. "فهم بازنمایی‌های چند ژانری در گذار از تثلیث به کریستالیزه شدن". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 22, 88, 1395, 123-142.
عباس ‌زاده, محمد, سلطانی بهرام, سعید. (1395). 'فهم بازنمایی‌های چند ژانری در گذار از تثلیث به کریستالیزه شدن', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 22(88), pp. 123-142.
عباس ‌زاده, محمد, سلطانی بهرام, سعید. فهم بازنمایی‌های چند ژانری در گذار از تثلیث به کریستالیزه شدن. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1395; 22(88): 123-142.