فقیهی, علی‌نقی, غباری‌بناب, باقر, قاسمی‌پور, یداله. (1386). مقایسه الگوی چند وجهی اسلامی با مدل شناختی بک در درمان افسردگی. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1(1), 69-86.
علی‌نقی فقیهی; باقر غباری‌بناب; یداله قاسمی‌پور. "مقایسه الگوی چند وجهی اسلامی با مدل شناختی بک در درمان افسردگی". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1, 1, 1386, 69-86.
فقیهی, علی‌نقی, غباری‌بناب, باقر, قاسمی‌پور, یداله. (1386). 'مقایسه الگوی چند وجهی اسلامی با مدل شناختی بک در درمان افسردگی', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1(1), pp. 69-86.
فقیهی, علی‌نقی, غباری‌بناب, باقر, قاسمی‌پور, یداله. مقایسه الگوی چند وجهی اسلامی با مدل شناختی بک در درمان افسردگی. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1386; 1(1): 69-86.