صادقی, منصوره‌السادات, مظاهری, محمدعلی, حیدری, محمود. (1386). بررسی رابطه سبک‌های تربیتی و تربیت دینی با میزان مذهبی بودن والدین. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1(1), 11-32.
منصوره‌السادات صادقی; محمدعلی مظاهری; محمود حیدری. "بررسی رابطه سبک‌های تربیتی و تربیت دینی با میزان مذهبی بودن والدین". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1, 1, 1386, 11-32.
صادقی, منصوره‌السادات, مظاهری, محمدعلی, حیدری, محمود. (1386). 'بررسی رابطه سبک‌های تربیتی و تربیت دینی با میزان مذهبی بودن والدین', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1(1), pp. 11-32.
صادقی, منصوره‌السادات, مظاهری, محمدعلی, حیدری, محمود. بررسی رابطه سبک‌های تربیتی و تربیت دینی با میزان مذهبی بودن والدین. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1386; 1(1): 11-32.