مهرمحمدی, مجید. (1387). نیایش و نماز براساس رویکرد رفتاری‌نگر. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 2(2), 95-117.
مجید مهرمحمدی. "نیایش و نماز براساس رویکرد رفتاری‌نگر". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 2, 2, 1387, 95-117.
مهرمحمدی, مجید. (1387). 'نیایش و نماز براساس رویکرد رفتاری‌نگر', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 2(2), pp. 95-117.
مهرمحمدی, مجید. نیایش و نماز براساس رویکرد رفتاری‌نگر. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1387; 2(2): 95-117.