فقیهی, علی‌نقی, رفیعی مقدم, فاطمه. (1387). انسان از دیدگاه راجرز و مقایسه‌ی آن با دیدگاه اسلامی. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 2(3), 143-167.
علی‌نقی فقیهی; فاطمه رفیعی مقدم. "انسان از دیدگاه راجرز و مقایسه‌ی آن با دیدگاه اسلامی". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 2, 3, 1387, 143-167.
فقیهی, علی‌نقی, رفیعی مقدم, فاطمه. (1387). 'انسان از دیدگاه راجرز و مقایسه‌ی آن با دیدگاه اسلامی', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 2(3), pp. 143-167.
فقیهی, علی‌نقی, رفیعی مقدم, فاطمه. انسان از دیدگاه راجرز و مقایسه‌ی آن با دیدگاه اسلامی. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1387; 2(3): 143-167.