احمدی, محمدرضا. (1387). اثربخشی مناسک حج بر سلامت روانی حجاج. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 2(3), 47-73.
محمدرضا احمدی. "اثربخشی مناسک حج بر سلامت روانی حجاج". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 2, 3, 1387, 47-73.
احمدی, محمدرضا. (1387). 'اثربخشی مناسک حج بر سلامت روانی حجاج', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 2(3), pp. 47-73.
احمدی, محمدرضا. اثربخشی مناسک حج بر سلامت روانی حجاج. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1387; 2(3): 47-73.