رحیمی‌نژاد, عباس, علی مددی, سمیه. (1395). رابطه تحول منزلت های هویت بین شخصی و هویت دینی در دانشجویان. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 10(19), 83-97. doi: 10.30471/psy.2016.1084
عباس رحیمی‌نژاد; سمیه علی مددی. "رابطه تحول منزلت های هویت بین شخصی و هویت دینی در دانشجویان". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 10, 19, 1395, 83-97. doi: 10.30471/psy.2016.1084
رحیمی‌نژاد, عباس, علی مددی, سمیه. (1395). 'رابطه تحول منزلت های هویت بین شخصی و هویت دینی در دانشجویان', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 10(19), pp. 83-97. doi: 10.30471/psy.2016.1084
رحیمی‌نژاد, عباس, علی مددی, سمیه. رابطه تحول منزلت های هویت بین شخصی و هویت دینی در دانشجویان. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1395; 10(19): 83-97. doi: 10.30471/psy.2016.1084