افخمی اردکانی, مهدی, توکلی, عبدالله. (1395). توسعه سرمایه اجتماعی و سرمایه روانشناختی در پرتو سبک زندگی اسلامی. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 10(19), 27-56. doi: 10.30471/psy.2016.1083
مهدی افخمی اردکانی; عبدالله توکلی. "توسعه سرمایه اجتماعی و سرمایه روانشناختی در پرتو سبک زندگی اسلامی". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 10, 19, 1395, 27-56. doi: 10.30471/psy.2016.1083
افخمی اردکانی, مهدی, توکلی, عبدالله. (1395). 'توسعه سرمایه اجتماعی و سرمایه روانشناختی در پرتو سبک زندگی اسلامی', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 10(19), pp. 27-56. doi: 10.30471/psy.2016.1083
افخمی اردکانی, مهدی, توکلی, عبدالله. توسعه سرمایه اجتماعی و سرمایه روانشناختی در پرتو سبک زندگی اسلامی. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1395; 10(19): 27-56. doi: 10.30471/psy.2016.1083