احمدی دستجردی, هاجر, کجباف, محمدباقر, کاظمی, حمید. (1395). اثربخشی آموزش گروهی الگوی مراقبه اسلامی بر سبک زندگی و اضطراب فراگیر زنان متأهل مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 10(19), 57-82. doi: 10.30471/psy.2016.1082
هاجر احمدی دستجردی; محمدباقر کجباف; حمید کاظمی. "اثربخشی آموزش گروهی الگوی مراقبه اسلامی بر سبک زندگی و اضطراب فراگیر زنان متأهل مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 10, 19, 1395, 57-82. doi: 10.30471/psy.2016.1082
احمدی دستجردی, هاجر, کجباف, محمدباقر, کاظمی, حمید. (1395). 'اثربخشی آموزش گروهی الگوی مراقبه اسلامی بر سبک زندگی و اضطراب فراگیر زنان متأهل مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 10(19), pp. 57-82. doi: 10.30471/psy.2016.1082
احمدی دستجردی, هاجر, کجباف, محمدباقر, کاظمی, حمید. اثربخشی آموزش گروهی الگوی مراقبه اسلامی بر سبک زندگی و اضطراب فراگیر زنان متأهل مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1395; 10(19): 57-82. doi: 10.30471/psy.2016.1082