عزتی, مرتضی, باغچقی, مرضیه. (1394). طراحی سنجه و اندازه‌گیری سرمایه اجتماعی دینی بر پایه مولد جایگاه. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 12(24), 129-160.
مرتضی عزتی; مرضیه باغچقی. "طراحی سنجه و اندازه‌گیری سرمایه اجتماعی دینی بر پایه مولد جایگاه". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 12, 24, 1394, 129-160.
عزتی, مرتضی, باغچقی, مرضیه. (1394). 'طراحی سنجه و اندازه‌گیری سرمایه اجتماعی دینی بر پایه مولد جایگاه', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 12(24), pp. 129-160.
عزتی, مرتضی, باغچقی, مرضیه. طراحی سنجه و اندازه‌گیری سرمایه اجتماعی دینی بر پایه مولد جایگاه. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1394; 12(24): 129-160.