1.

آسیب‌های تربیت دینیِ کودکان مقطع پیش‌دبستانی از نظر متخصصان علوم تربیتی، روان‌شناسی، علوم دینی، ادبیات کودک و مربیان پیش‌دبستانی

دوره 6، شماره 12، شهریور 1390، صفحه 51-73
بابک شمشیری؛ مرضیه نوذری

2.

بررسی روش ناتورالیستی یونگ در تبیین روان و رؤیا

دوره 22، شماره 87، تیر 1395، صفحه 93-118
علی سنایی

3.

خِرد مینوی در روش‌شناسی علمی پژوهش‌های روان‌شناسی و علوم تربیتی در ایران

دوره 12، شماره 49، دی 1385، صفحه 45-82
حسین لطف‌آبادی

4.

نقش پیش‌فرض‌های متافیزیکی در تحقیقات روان‌شناسی و علوم‌ تربیتی

دوره 15، شماره 59، تیر 1388، صفحه 23-37
بهرام محسن پور

5.

نگاهی روان‌شناختی به «انسان کامل از دیدگاه قرآن»

دوره 5، شماره 9، دی 1390، صفحه 33-56
محمدتقی محمدی؛ محمدرضا سالاری‌فر

6.

نیایش و نماز براساس رویکرد رفتاری‌نگر

دوره 2، شماره 2، اردیبهشت 1387، صفحه 95-117
مجید مهرمحمدی