1.

آزمون فرضیات مطرح پیرامون نحوه تأثیر سطح تحصیلات بر بهره‌وری نیروی کار در ایران

دوره 13، شماره 26، مهر 1395، صفحه 181-202
فیروز فلاحی؛ محسن پورعباد الهانکویچ؛ علیرضا جلیلی مرند

2.

الگوی مناسب ارزیابی قراردادهای بیع متقابل در چهارچوب اقتصاد اطلاعات

دوره 15، شماره 29، فروردین 1397، صفحه 121-141
محمدمهدی عسکری؛ حمیدرضا معبودی