1.

بازسازی روش‌شناسی کارل مارکس

دوره 24، شماره 97، اسفند 1397، صفحه 39-55
منیره بحرینی؛ سعید زیباکلام

2.

بررسی روایت‌شناختیِ پدیدارشناسی روحِ هگل

دوره 22، شماره 88، مهر 1395، صفحه 99-122
محمدمهدی اردبیلی؛ سمیرا رشیدپور

3.

فرایند تلفیق در نظریه ریخت‌یابی مارگارت آرچر

دوره 28، شماره 112، مهر 1401، صفحه 79-95
میرداود هاشمی؛ فاطمه گلابی

4.

مارکسیسم به مثابه روش؛ بررسی تلقی‌های روش شناختی جرج لوکاچ

دوره 22، شماره 88، مهر 1395، صفحه 163-177
منصور طبیعی؛ محمد حسین دلال رحمانی