1.

بررسی هم‌کناری تفکر انتقادی و ابعاد دین‌داری در میان دانشجویان کارشناسی ارشد

دوره 11، شماره 23، مهر 1395، صفحه 45-67
فاطمه عموعبداللهی؛ خدیجه سفیری

2.

تأثیر داستان‌های کلیله و دمنه بر مهارت‌های تفکر انتقادی، استدلال و پرسشگری با استفاده از برنامه ‌فلسفه برای کودکان (p4c)

دوره 14، شماره 28، فروردین 1398، صفحه 95-114
طیبه ماهروزاده؛ علی ستاری؛ زهرا ملکی

3.

تفکر انتقادی و ضرورت آموزش آن در کلاس درس

دوره 3، شماره 6، شهریور 1387، صفحه 181-195
خلیل سلطان القرائی؛ اکبر سلیمان‌نژاد

4.

جایگاه و اهمیت تفکر انتقادی از دیدگاه قرآن و امام علی

دوره 8، شماره 15، خرداد 1395، صفحه 133-168
لیلا مقتدایی؛ مجید امیری؛ حسین نظری؛ ستاره موسوی

5.

نقش واسطه‎ای تفکر انتقادی در رابطه بین معنویت و سلامت روانی

دوره 17، شماره 33، مهر 1402، صفحه 7-33
سعید رهبری شمیرانی؛ مهرناز احمدی