عموعبداللهی, فاطمه, سفیری, خدیجه. (1395). بررسی هم‌کناری تفکر انتقادی و ابعاد دین‌داری در میان دانشجویان کارشناسی ارشد. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 11(23), 45-67.
فاطمه عموعبداللهی; خدیجه سفیری. "بررسی هم‌کناری تفکر انتقادی و ابعاد دین‌داری در میان دانشجویان کارشناسی ارشد". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 11, 23, 1395, 45-67.
عموعبداللهی, فاطمه, سفیری, خدیجه. (1395). 'بررسی هم‌کناری تفکر انتقادی و ابعاد دین‌داری در میان دانشجویان کارشناسی ارشد', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 11(23), pp. 45-67.
عموعبداللهی, فاطمه, سفیری, خدیجه. بررسی هم‌کناری تفکر انتقادی و ابعاد دین‌داری در میان دانشجویان کارشناسی ارشد. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1395; 11(23): 45-67.