1.

بررسی رابطه نگرش دینی با ابعاد شخصیتی در دانشجویان دانشگاه تهران

دوره 5، شماره 11، اسفند 1389، صفحه 189-203
مهدی سبک‌رو؛ ولی رضایی؛ سیده مائده مقیمیان؛ ابوذر حیدری؛ ناصر ایرجی

2.

تأثیر آموزش دروس معارف اسلامی بر نگرش دینی دانشجویان

دوره 3، شماره 5، اسفند 1386، صفحه 153-184
وحید یوسفی لویه

3.

تأثیر دیانت بر شادی دانش‌آموزان مدارس دخترانه مقاطع راهنمایی و دبیرستان ناحیه 2 شهر کرمان

دوره 4، شماره 7، بهمن 1389، صفحه 59-82
سیدحمیدرضا علوی؛ زهرا رنجبر شورآبادی

4.

فرزندآوری از دیدگاه زنان متأهل با تأکید بر نگرش دینی

دوره 15، شماره 28، فروردین 1400، صفحه 107-130
سوده توکلی؛ حمید رفیعی هنر