علوی, سیدحمیدرضا, رنجبر شورآبادی, زهرا. (1390). تأثیر دیانت بر شادی دانش‌آموزان مدارس دخترانه مقاطع راهنمایی و دبیرستان ناحیه 2 شهر کرمان. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 4(7), 59-82.
سیدحمیدرضا علوی; زهرا رنجبر شورآبادی. "تأثیر دیانت بر شادی دانش‌آموزان مدارس دخترانه مقاطع راهنمایی و دبیرستان ناحیه 2 شهر کرمان". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 4, 7, 1390, 59-82.
علوی, سیدحمیدرضا, رنجبر شورآبادی, زهرا. (1390). 'تأثیر دیانت بر شادی دانش‌آموزان مدارس دخترانه مقاطع راهنمایی و دبیرستان ناحیه 2 شهر کرمان', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 4(7), pp. 59-82.
علوی, سیدحمیدرضا, رنجبر شورآبادی, زهرا. تأثیر دیانت بر شادی دانش‌آموزان مدارس دخترانه مقاطع راهنمایی و دبیرستان ناحیه 2 شهر کرمان. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1390; 4(7): 59-82.