1.

امکان‌سنجی فقهی انتشار اوراق اجاره، مرابحه و مشارکت مصون از تورم در بازار سرمایه ایران

دوره 13، شماره 26، مهر 1395، صفحه 89-122
محمد توحیدی؛ امیرحسین اعتصامی

2.

بیت‌کوین و ماهیت مالی−فقهی پول مجازی

دوره 15، شماره 30، مهر 1397، صفحه 71-92
رضا میرزاخانی؛ حسینعلی سعدی

3.

تحلیل درجه استقلال مقام پولی براساس یک قاعده فقهی

دوره 13، شماره 26، مهر 1395، صفحه 65-88
ایمان باستانی‌فر؛ محمدرضا حیدری؛ وحید مقدم

4.

تحلیل فقهی‌−‌اقتصادی سهام ممتاز

دوره 12، شماره 24، مهر 1394، صفحه 9-31
سید‌صادق طباطبایی

5.

غرر در معاملات اختیارات بر روی سهام از دیدگاه فقه امامیه

دوره 4، شماره 8، مهر 1386، صفحه 36-65
غلامرضا مصباحی مقدم؛ اسماعیل رستم زاده