1.

الگوی اثربخشی آموزه های اسلام با رویکرد تحلیلی چشم انداز پردازی در آینده پژوهی تبادل اطلاعات

دوره 5، شماره 8و9، مرداد 1395، صفحه 181-202
محمد شتا بدرا

2.

رهیافتی بر هستی‌شناسی اقتصاد مقاومتی

دوره 20، شماره 78، فروردین 1393، صفحه 135-161
فرهاد رهبر؛ امیرعلی سیف‌الدین؛ امیرحسین رهبر