1.

تبیین فرمول‌های خوانایی به عنوان روشی اساسی در تحلیل محتوای کتاب‌های درسی

دوره 16، شماره 63، تیر 1389، صفحه 97-116
رضا جعفری هرندی؛ ابراهیم میرشاه‌جعفری

2.

تحلیل محتوا روشی پرکاربرد در مطالعات علوم اجتماعی، رفتاری و انسانی، با تأکید بر تحلیل محتوای کتاب‌های درسی

دوره 14، شماره 55، تیر 1387، صفحه 33-58
رضا جعفری هرندی؛ احمدرضا نصر؛ سید ابراهیم میرشاه جعفری