جعفری هرندی, رضا, میرشاه‌جعفری, ابراهیم. (1389). تبیین فرمول‌های خوانایی به عنوان روشی اساسی در تحلیل محتوای کتاب‌های درسی. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 16(63), 97-116.
رضا جعفری هرندی; ابراهیم میرشاه‌جعفری. "تبیین فرمول‌های خوانایی به عنوان روشی اساسی در تحلیل محتوای کتاب‌های درسی". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 16, 63, 1389, 97-116.
جعفری هرندی, رضا, میرشاه‌جعفری, ابراهیم. (1389). 'تبیین فرمول‌های خوانایی به عنوان روشی اساسی در تحلیل محتوای کتاب‌های درسی', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 16(63), pp. 97-116.
جعفری هرندی, رضا, میرشاه‌جعفری, ابراهیم. تبیین فرمول‌های خوانایی به عنوان روشی اساسی در تحلیل محتوای کتاب‌های درسی. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1389; 16(63): 97-116.