1.

تحلیل کیفی محتوای کتب مقطع متوسطه از نظر گفتمان سازی نظریه ولایت فقیه بر اساس آموزه‌های انقلاب اسلامی ایران

دوره 11، شماره 23، مهر 1395، صفحه 129-150
فاطمه سادات جعفرنیا؛ مقصود امین خندقی؛ سید جواد قندیلی؛ محمدرضا جواهری

2.

توصیف و تبیین الگوهای نظری تربیت اسلامی

دوره 6، شماره 12، شهریور 1390، صفحه 27-49
سید جواد قندیلی؛ مرضیه عالی

3.

روش‌های آموزش توحید افعالی در قرآن

دوره 10، شماره 21، مهر 1394، صفحه 167-190
محمد داودی؛ سید جواد قندیلی؛ حسن شکراللهی