1.

ارائه تبیینی بدیل از انسان، ارزش و پول براساس رویکردی جامعه‎شناسانه به انسان اقتصادی

دوره 28، شماره 113، دی 1401، صفحه 1-15
مهدی رزم آهنگ؛ حسن سبحانی

2.

ارزش‌شناسی فارابی و دلالت‌های آن در تربیت اخلاقی (با تأکید بر اهداف، اصول و روش‌ها)

دوره 3، شماره 7، اسفند 1387، صفحه 81-104
محسن ایمانی؛ محمد اسماعیل بابائی

3.

تحلیلی بر وضعیت ارزش‌های اخلاقی در کتب درسی دوره ابتدایی: روش آنتروپی شانون

دوره 16، شماره 35، فروردین 1400، صفحه 143-164
سید رمضان عقیلی

4.

تقاضای بازار اسلامی در مقایسه با بازار رقابت کامل

دوره 4، شماره 8، مهر 1386، صفحه 66-100
سید محمدکاظم رجایی

5.

راهبردهای غایی مدیریت ارزش‌بنیان براساس الگوی اسلامی−ایرانی پیشرفت

دوره 8، 15-16، فروردین 1398، صفحه 51-69
علیرضا میرآخوری؛ کیومرث احمدی؛ میر علی سید نقوی؛ عادل صلواتی

6.

واکاوی قانون حمایت از آمران به معروف در پرتو تنوع در تشخیص مصادیق ارزش‎ها

دوره 12، شماره 24، مهر 1399، صفحه 231-258
عبدالحسین رضایی راد